תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.mountainbike.co.il להלן: "האתר") אשר מעניק לגולשיו מידע ושירותים ייחודיים בנושא מסלולי רכיבה, אתרי רכיבה,המותאמים לרוכבי אופניים האתר מנוהל ומופעל באופן פרטי ע"י בעלי האתר (להלן: "mountainbike"). 

תנאי השימוש המפורטים להלן חלים על השימוש באתר, בשירותים הכלולים בו ובשירותים המפנים אליו, דוגמת שירות התוכן GOOGLE EARTH  ושירותים של צדדים שלישיים העושים שימוש בתוכן האתר ביישומים ושירותים נוספים, כל זאת באמצעות מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). בנוסף, תנאי השירות חלים על שימוש שנעשה בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים
כללי
 • השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש באתר ו/או בתכניו באופן ישיר או עקיף, כולל, בין היתר, מבקרים מזדמנים, מנויים, משתמשי המדריך mapa2go ושירותים של צדדים שלישיים העושים שימוש בתוכן האתר ביישומים ושירותים נוספים (להלן: "המשתמש/ים") לאחר שנכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון.
 • תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 • השימוש ברוב חלקי האתר מותנה, בין היתר, בתשלום ותהליך הרשמה בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן.
 • mountainbike רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש של האתר, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין מרגע פרסומו באתר.
 • מובהר כי mountainbike אינה אחראית למידע המצוי באיזה מהאתרים המקושרים מהאתר באמצעות קישוריות (links).
 • mountainbike תפעל על מנת שהקישורים יפנו לאתרים בתחום העניין של האתר. יחד עם זאת, mountainbike אינה אחראית למידע המצוי באיזה מהאתרים המקושרים מהאתר באמצעות קישוריות ולשינויים שייעשו באתרים המקושרים.
תוכן האתר
 • mountainbike אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, בין היתר, להמלצות או למקומות המדווחים באתר.
 • יודגש, סדר האתרים המופיעים באתר אינו מעיד על טיבם או על חשיבותם. כמו כן, mountainbike אינה אחראית לכך שאתרים אלה פעילים, לתוכנם או למהותם, אולם mountainbike תעשה כל שביכולתה שההפניה לאתרים ותיאורם יהיו מדויקים ככל האפשר.
 • mountainbike לא תהיה אחראית לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים המקושרים, שאליהם הגיע משתמש באמצעות ערוצי המידע ו/או השירותים באתר ובפרט באמצעות מנוע החיפוש ואינדקס הקישורים.
 • האתר של mountainbike נערך על פי שיקול דעתם הסובייקטיבי של עורכי mountainbike. אין לייחס להמלצות, ו/או לתיאורי האתרים ו/או הדרכים ו/או המסלולים המוצגים באתר, כל תוקף מחייב.
מפות באתר
 • השימוש שייעשה בmountainbike שתופק באמצעות מערכת המיפוי הוא על אחריות המשתמש בלבד ואין בהם בכדי להטיל אחריות על mountainbike בקשר עם כל פגיעה ו/או נזק ו/או אובדן למטייל ו/או לרכושו.
 • יודגש, למרות המאמצים והניסיונות לספק מידע מעודכן ככל הניתן בכפוף למגבלות ביטחוניות ו/או גיאוגרפיות ו/או כלכליות, המידע הכלול בmountainbike המופקת במערכת המיפוי הינו נכון למועד כתיבתו ולכן עלול להיות לא מדויק או לא מעודכן, והאתר אינו אחראי לנזקים שעלולים להיגרם למשתמשים או לרכושם כתוצאה משימוש בmountainbike שהופקה באתר.
 • אין להסתמך רק על המידע במפות אלה לצורך נסיעות או עריכת טיולים בשטח או בעיר כולל עריכת טיול בשטחים שאינם מסומנים או סלולים, וחובה על המשתמש במידע האמור, להצטייד בmountainbike נוספת ועדכנית לפני יציאה למסלול כגון מפות טופוגרפיות של הוועדה לסימון שבילים. ככלל אין לראות במידע שמופיע באתר בנושא טיולים אלא הצעה כללית לטיול בלבד.
 • העיון במסלולים אינו פוטר את המשתמש מחובתו לפעול לפי כל דין בקשר עם המסלולים, לרבות חובתו להישמע לשלטי הסבר ו/או אזהרה המצויים במקום ולתיאום עם גורמי ביטחון או בטיחות מוסמכים. בנוסף, חובה על המשתמשים, בין היתר, לבדוק עם הרשויות את המצב הביטחוני השורר באזור הטיול המתוכנן וכן את תחזית מזג האוויר לפני יציאתם לטיול, בכלל זה לבדוק התראות לשיטפונות ו/או סופות.
 • המשתמש מודע לכך כי במערכת המיפוי ייתכנו שגיאות ו/או סטיות ו/או אי דיוקים וכי בעת עשיית שימוש במסלולי הנסיעה והוראות ההכוונה הניתנות באתר עליו להישמע לחוקי התנועה, לתמרורים המוצבים בצידי הדרך ולהוראות כוחות הביטחון אשר יגברו על המלצות ומסלולים שהופקו באמצעות מערכת המיפוי.
הצהרות והתחייבויות המשתמש
 • מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש, המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעלה לאתר תכנים מהסוג הבא:
  • כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;
  • כל חומר פורנוגרפי, ארוטי או בעל אופי מיני או עלול לפגוע ברגשות הציבור;
  • כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (worms), ואנדלים (vandals), יישומים מזיקיםmalicious) applications), וכיו"ב;
  • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
  • כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו;
  • כל חומר או קישור לחומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
  • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של הדין הישראלי;
  • כל חומר העלול להטעות צרכן;
  • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
  • כל חומר מאתר אינטרנט שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
  • בנוסף מתחייב המשתמש שלא להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
 • בנוסף, כל מנוי המדרג וסוקר מקומות שונים או המפרסם תכנים באתר מתחייב כי הדירוג ייעשה בתום לב, על פי חוות דעתו האישית וללא השפעת שיקולים זרים או אינטרסים מסחריים כלשהם וכי כל מידע שיפרסם יהיה מדויק, אמין ושימושי.
 • המנוי נותן בזאת את אישורו המפורש לmountainbike לפרסם את התכנים ללא פרסום שמו, וכן הסכמתו להעניק לmountainbike רישיון שימוש כלל עולמי, בלתי הדיר, לא מוגבל בזמן, לא בלעדי, חופשי מכל תשלום, להשתמש בתכנים שיעלה לאתר, להעתיקם, להציגם, להפיצם, למכור עותקים ולהכין יצירות נגזרות מהם וכן להסמיך אחרים או לתת רישיונות לאחרים לעשות כל אחת מן הפעולות האמורות, בכל מדיה בפורמט אלקטרוני או מודפס.
 • להסרת כל ספק, mountainbike תהיה רשאית לערוך את התכנים, לקצרם, ואף לדחות אותם כליל ללא שום צורך בהסבר או בהנמקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • המשתמש מתחייב לשפות את mountainbike בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות מתנאי שימוש אלה, ו/או של שכל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.
אחריות למידע
mountainbike
אינה אחראית לכל מידע שיגיע אל המשתמש על ידי גורם חיצוני באמצעות האתר או יישומיו, והמשתמש נדרש לנקוט בזהירות הנדרשת בקבלו כל מידע שיועבר אליו במסגרת זאת. mountainbike אף אינה מתחייבת כי מידע זה יועבר בשלמותו ובאופן תקין לגמרי.


 • מההורדות.
קניין רוחני
 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל המוצרים לרבות הטקסטים, התמונות, הסימנים המסחריים, אייקונים (icons), הכתבות והוידיאו המתפרסמים באתר בכל המדורים, למעט באתרים המקושרים באמצעות קישוריות, הנן של mountainbike בלבד.
 • mountainbike הינה גם בעלת זכויות היוצרים בעיצוב האתר, בתוכנת האתר, ובכלל זה בכל היישומים, הקודים, הקבצים הגרפיים והטקסטים - ובבסיס המידע ובתוכנה של מערכת המיפוי, ושל שירות mapa2go, אלא אם מצוין אחרת באתר.
 • זכויות היוצרים במאגר המידע של המפות ובמפות הנן של mountainbike - מיפוי והוצאה לאור בע"מ בלבד, לרבות המפות המופקות באתר באמצעות מערכת המיפוי.
 • למען הסר ספק, כל המפות המופיעות באתר, לרבות מפות שהופקו על פי נתונים שהוכנסו ע"י המבקר באמצעות מערכת המיפוי, הן רכוש mountainbike - מיפוי והוצאה לאור בע"מ והן מוגנות בזכויות יוצרים.
 • השימוש בתוכן האתר, כולל המפות, הוא למטרה אישית ופרטית בלבד ושימוש מסחרי במפות ובכל חלק מהן אסור בהחלט.
 • אין לשנות, להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהאתר ו/או משירות mapa2go ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של mountainbike, אלא אם mountainbike התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
 • אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק") אלא לעמוד הבית בלבד.
 • אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלו שקבע האתר, אלא בכפוף להסכמתה של mountainbike מראש ובכתב.
פרסומות
 • mountainbike לא תישא בשום אחריות לתוכן מודעות הפרסומת המתפרסמות באתר.
 • מובהר כי הפרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה במידה שתיעשה עסקה בין מבקר לבין גוף מפרסם או גוף שמוזכר או מופנים אליו באתר, עסקה זו תהיה בין הצדדים לעסקה בלבד וללא שום אחריות או מעורבות של mountainbike.
אחריות ושיפוי
 • mountainbike אינה אחראית ואינה מבטיחה כי גוף בלתי מורשה לא ישיג גישה למידע אשר נמסר על ידי המשתמשים ו/או ישים ידו על מידע זה. משתמש באתר נוטל על עצמו מלוא האחריות והסיכון הנוגעים לשימוש במערכת ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכל מכשיר אחר של המשתמש אשר באמצעותו המשתמש מבקר באתר.
 • mountainbike ו/או מי מטעמה כולל עובדיה, מנהליה ו/או ספקי המידע שמצוי באתר או במערכת המיפוי, אינם אחראים בשום אופן, במפורש או במרומז, למידע באתר או למידע שמתקבל באמצעות האתר מגורמים ו/או מאתרי אינטרנט אחרים ו/או מרשת האינטרנט בכלל, להתאמתו למטרות המשתמש, לאמינות ו/או לדיוק ו/או לשמישות ו/או לשימוש הנעשה במידע או במפות המופקות במערכת המיפוי.
 • mountainbike איננה מתחייבת כלפי המשתמשים לזמינות ו/או לתקינות האתר ו/או הקישורים בו ו/או למערכת המיפוי ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת או לכך, שבעת השימוש ייגרמו הפרעות או תקלות באתר בין אם בגלל mountainbike ובין אם בגלל גורם אחר, לרבות תקלות ו/או הפרעות ברשת האינטרנט ובהעברת נתונים באלחוט.
 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו ששירות משלוח הודעות טקסט תלוי בזמינות ו/או תקינות של הרשת הסלולארית שלmountainbike אין כל שליטה עליה. לפיכך, mountainbike לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש בגין תקלה ו/או כשל שמקורם ברשת הסלולארית.
 • יתכן שתמצא שהמידע והתכנים המוצגים באתר mountainbike אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, או בלתי מוסריים. במקרה זה נודה אם תיידע את mountainbike על כך. מובהר כי mountainbike תפעל בכל מקרה לגופו ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • mountainbike מעודדת את המשתמשים להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע המתפרסם ברשת האינטרנט, ובכלל זה מידע שמשתמשים אחרים ו/או עורכי mountainbike מציגים באתר. ככל שהדברים אמורים במידע מקצועי, יש להתייחס למידע זה בזהירות ובקפידה ולזכור כי המידע האמור איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.
 • המשתמש מתחייב לשפות את mountainbike, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
דין ומקום שיפוט
 • על תנאי השימוש יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל.
כל חילוקי דעות בכל דבר ועניין הנוגע לתנאי השימוש יובאו להכרעתם של בתי המשפט המוסמכים לכך בחיפה, ולהם תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.